Thông tin
Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư cần có giấy phép xây dựng.Theo luật xây dựng 2014 sẽ..
Zalo